Kallelse Höstmöte 2013

viktig_info_lila

Kallelse till Piratpartiets höstmöte 2013

Styrelsen kallar härmed till höstmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndagen den 7 oktober klockan 19.00 och slutar sex veckor senare, söndagen den 18 november klockan 19.00.

Höstmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se och alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta. I mötets omröstningar har du som varit medlem i minst två månader innan omröstningens start rösträtt. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

Höstmötet kommer som vanligt att välja personer till förtroendeuppdrag inom partiet, samt anta en verksamhetsplan för 2014. Utöver detta kommer mötet även att behandla styrelsens propositioner och medlemmarnas motioner.

Denna kallelse innehåller följande rubriker:
Dagordning för mötet
Val på mötet
Valberedningens förslag
Nomineringar till valen
Skicka in motioner
Möteshandlingar
Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Delta på mötet, hur gör jag?
Har du några frågor?

Dagordning för mötet
På höstmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
7. Propositioner
8. Motioner
9. Kommande års verksamhetsplan
10. Val av kommande års partistyrelse
11. Val av kommande års revisorer
12. Val av kommande års valberedning
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

Diskussion i samtliga ärenden kommer att starta i samband med mötets öppnande. Dagordningens punkt två till fyra kommer att behandlas under mötets första dagar. Punkt fem kommer att behandlas under mötets fjärde vecka. Samtliga voteringar i punkt sex till 14 i dagordningen kommer att hållas de sista två veckorna av mötet.

Val på mötet

Följande förtroendeuppdrag ska väljas på mötet:

Styrelsen
1 st ledamot, med mandat t o m 2014-12-31 (fyllnadsval)
2 st ledamöter, med mandat t o m 2015-12-31 (fyllnadsval)
5 st ledamöter, med mandat t o m 2016-12-31

Valberedningen
1 st sammankallande, med mandat t o m 2014-12-31
3 st ledamöter, med mandat t o m 2015-12-31

Revisorer
2 st revisorer, med mandat t o m 2014-12-31
2 st personliga ersättare, med mandat t o m 2014-12-31

Mötespresidiet
1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

Valberedningens förslag
Valberedningen har inkommit med förslag och det är inlagt i mötessystemet. En sammanställning av valberedningens förslag finns här: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39115

Notering gällande EU-listan.

Då EU-listan inte är ett personval i stadgans mening behandlas den som en motion under mötet. Valberedningen kommer presentera sitt förslag på list inom kort på sin hemsida: http://valberedningen.piratpartiet.se

Nomineringar till valen
Vill du föreslå dig själv eller någon annan till de val som ska hållas på medlemsmötet behöver du skicka in en nominering. Senast söndagen 6 oktober klockan 23.59 måste du ha nominerat via https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=857

Skicka in motioner
Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut, vilket kallas motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=858 senast söndagen 6 oktober klockan 23.59 för att behandlas på det här medlemsmötet. Motioner som inkommer senare behandlas istället på vårmötet.

Möteshandlingar
Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39100
Styrelsens propositioner: https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=853
Valberedningens förslag: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39115

Aktuella uppgifter i Pirateweb?
Mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemshanteringssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Gå därför gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer. https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Account/BasicDetails.aspx

Delta på mötet, hur gör jag?
För att kunna delta på mötet krävs det att du är inloggad, Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb. Har du inte redan ett forumanvändarnamn kommer du att få välja ett när du loggar in första gången. Har du ett gammalt forumanvändarnamn så går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord. Om du vill rösta så måste det dock vara kopplat till ditt medlemskap i PirateWeb.

Du som glömt ditt lösenord till PirateWeb kan få ett nytt genom att klicka här:
https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in, eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

Har du några frågor?
Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se eller skriv din fråga i tråden för allmänna frågor https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=39106

Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

Kommentarer

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>