Medlemmar

Mötespresidiet består av en ordförande och sex vice ordföranden. Mandatperioden är ett halvår, vilket innebär att nya personer väljs på varje medlemsmöte.

Ordförande

Andreas Bjärnemalm

Vice ordföranden

1:e vice ordförande: Johan Karlsson

2:e vice ordförande: Nils Agnesson

3:e vice ordförande: Jörgen Lindell

4:e vice ordförande: Rickard Andersson

5:e vice ordförande: Mikael Holm

6:e vice ordförande: Vakant

Kontaktuppgifter

Du kan komma i kontakt med oss via vår e-postadress motespresidiet@piratpartiet.se eller via vår chatt frågor till mötespresidiet.