Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2013

viktig_info_lila

Kallelse till Piratpartiets vårmöte 2013

Styrelsen kallar härmed till vårmöte för Piratpartiet. Mötet startar måndagen den 1 april klockan 19.00 och slutar sex veckor senare, söndagen den 12 maj klockan 19.00.

Vårmötet kommer att äga rum på partiets mötesplattform https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=837 och alla medlemmar är välkomna att delta. I mötets omröstningar har du rösträtt om du varit medlem i minst två månader innan omröstningens start. Är du osäker på om du har rösträtt kan presidiet hjälpa dig att kontrollera detta.

På mötet sker redovisning för det år som gått i form av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse från styrelsen, samt en revisionsberättelse från partiets revisorer. Mötet kommer också att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse.

Normalt sett sker de ordinarie valen på höstmötet, med undantag av mötespresidiet som väljs varje möte, för en halvårsperiod i taget. Vårmötet kommer dock att hålla ett antal fyllnadsval, en komplett lista med dessa finns längre ner i denna kallelse.

Mötet kommer även ta ställning till styrelsens propositioner och medlemmarnas insända motioner. Mer information om hur du skickar in motioner finns längre ner.

 
Dagordning för mötet
På vårmötet behandlas endast följande punkter:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Eventuellt godkännande av fyllnadsvalda mötespresidium
4. Val av två justerare
5. Godkännande av voteringsordningen
6. Föregående års partistyrelses verksamhetsberättelse
7. Föregående års partistyrelses ekonomiska berättelse
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års partistyrelse
10. Eventuella bordlagda frågor från tidigare medlemsmöte
11. Propositioner
12. Motioner
13. Eventuella fyllnadsval
14. Val av mötespresidium för kommande mötesperiod
15. Mötets avslutande

Diskussion i samtliga ärenden kommer att starta i samband med mötets öppnande. Dagordningens punkt två till fyra kommer att behandlas under mötets första dagar. Punkt fem kommer att behandlas under mötets fjärde vecka. Samtliga voteringar i punkt sex till 14 i dagordningen kommer att hållas de sista två veckorna av mötet.

 
Fyllnadsval på mötet
De fyllnadsval som ska ske på medlemsmötet är:

Styrelsen
2 st ledamöter, med mandat t o m 2013-12-31

Revisorer
1 st ordinarie revisor, med mandat t o m 2013-12-31
2 st ersättare, med mandat t o m 2013-12-31

Mötespresidiet
1 st mötesordförande för kommande mötesperiod
6 st rangordnade vice mötesordföranden för kommande mötesperiod

 
Nomineringar till val
Vill du föreslå dig själv eller någon annan till de fyllnadsval som ska hållas på medlemsmötet måste du skicka in en nominering. Senast söndagen den 31 mars klockan 23.59 måste du ha nominerat via https://mote.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=839&do2=nominering

 
Motioner
Som medlem är du välkommen att skicka in ett eller flera förslag på beslut, vilket kallas motioner, till medlemsmötet. Motioner ska vara inskickade via https://mote.piratpartiet.se/newthread.php?do=newthread&f=838&do2=motion senast söndagen den 31 mars klockan 23.59 för att behandlas på det här medlemsmötet. Motioner som inkommer senare behandlas istället på höstmötet.

 
Bifogade möteshandlingar
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38468

Styrelsens ekonomiska berättelse för 2012 https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38467

Revisionsberättelse https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38466

Valberedningens förslag https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=38469

Propositioner https://mote.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=838

 
Ha alltid aktuella uppgifter i Pirateweb
OBS – mötespresidiet kommunicerar med dig med hjälp av de uppgifter som finns i partiets medlemssystem PirateWeb. Har du fel epostadress eller mobilnummer kan vi tyvärr inte nå dig med viktig information. Så gå gärna in där och kontrollera att de uppgifterna stämmer.

 
SMS-prenumerationer
Mötespresidiet kommer vid mötets start att skicka ett SMS till samtliga medlemmar vars mobilnummer finns i PirateWeb. Om du vill ha löpande information om mötet via SMS kan du svara på meddelandet med texten ”MöteJa”.

 
Jag vill vara med på mötet, hur gör jag?
Du måste vara inloggad på mötesforumet för att kunna delta. Du kan logga in med för- och efternamn, mailadress eller medlemsnummer tillsammans med samma lösenord som du har till PirateWeb.

Har du inte redan ett forumanvändarnamn kommer du att få välja ett när du loggar in första gången.

Har du ett gammalt forumanvändarnamn går det givetvis bra att fortsätta logga in med detta, tillsammans med tillhörande lösenord.

Har du redan ett forumanvändarnamn men ännu inte kopplat detta till ditt medlemskap i partiet, följ denna guiden: https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=23196. Detta krävs för att kunna delta på mötet.

Har du glömt ditt lösenord till PirateWeb kan du få ett nytt genom att klicka här: https://pirateweb.net/Pages/Public/SE/People/RequestNewPassword.aspx

Har du problem att logga in eller frågor om ditt medlemskap, kontakta mötespresidiet via denna epostadress så hjälper vi dig: motespresidiet@piratpartiet.se

 
Har du några frågor?
Du når mötespresidiet genom att maila motespresidiet@piratpartiet.se eller skriv din fråga i tråden för allmänna frågor https://mote.piratpartiet.se/showthread.php?t=36437

 
Väl mött på medlemsmötet!

/Styrelsen och mötespresidiet

Kommentarer

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>